Efektivní regenerace transformátorových olejů

Zkušenosti získané při hledání nejlepší metody regenerace oleje byly nyní rozšířeny na TRANSFORMAČNÍ OLEJE. Nová technologie umožňuje vysoce účinnou regeneraci vzorků transformátorového oleje, teda materiálu, který by jinak skončil jako odpad.

Elektrická rozvodová síť je klíčovou složkou fungování průmyslové a občanské infrastruktury každé země.

V této rozvodné síti tvoří výkonové transformátory klíčovou složku

Bezporuchové ovládání transformátorů závisí na kvalitní izolaci vinutí a na ponorném kapalném oleji

Jaká je životnost transformátorů?

Zkušenosti získané při hledání nejlepší metody regenerace oleje byly nyní rozšířeny na TRANSFORMAČNÍ OLEJE. Nová technologie umožňuje vysoce účinnou regeneraci vzorků transformátorového oleje, teda materiálu, který by jinak skončil jako odpad.

Vlastnosti oleje

  • je vysoce očištěný minerální olej obsahující ne méně než 0,4 % antioxidační přísady
  • vysoce elektroizolační vlastnosti
  • velká stabilita proti okysličení
  • hořlavá kapalina s bodem vzplanutí min. 135 Co
  • bod tuhnutí je nižší než -30 Co. Celsia
  • vyrábí se v kvalitě podle GOST982-8

Spotřeba energie na 1 000 kg transformátorového oleje

1.

Sušit a regenerovat destilací je možné jakékoli použité trafo-oleje.

2.

Malé dopady na životní prostředí.

3.

Získávání oleje s vysokým průrazným napětím.

4.

Šetření životního prostředí a taky šetření prostředků na nákup nového trafo-oleje.

AFSOLUTION